Novērtēšanas pakalpojumi

Novērtēšanas pakalpojumi

Kompānija sniedz apdrošināmo kravu novērtēšanas pakalpojumus: 

  • kravas apskate, preču pārskaitīšana tieši pārkraušanas laikā
  • veic kravu piestiprināšanu atkarībā no iekraušanas sarežģītības pakāpes
  • sagatavo aktus par veiktajiem darbiem